Transekonomik jest programem semestralnej wymiany studenckiej między pięcioma uczelniami ekonomicznymi, oparty na umowie multilateralnej między ośrodkami akademickimi.
   Umożliwia on uczelniom wysłanie 10 studentów rokrocznie do każdej z pozostałych czterech uczelni ekonomicznych. Dzięki temu studenci mogą przez semestr doświadczyć specyfiki studiów na uczelni partnerskiej. Mają oni możliwość edukacji u innej kadry naukowej niż na uczelni macierzystej, co sprzyja dyfuzji wiedzy.

   Wyjeżdżając do danego miasta w ramach programu Transekonomik, uczelnia przyjmująca studenta gwarantuje na czas trwania wymiany akademik oraz stypendium.

   Student ma również możliwość udziału w spotkaniach integracyjnych organizowanych przez samorządy studenckie oraz stażach oferowanych przez partnerów projektu.

   Rekrutacja do programu odbywa się dwa razy do roku: na semestr letni oraz zimowy.