Idea Mostów Ekonomicznych sięga 2005 roku, gdy z inicjatywy Samorządów Studentów SGH w Warszawie oraz UE we Wrocławiu powstał projekt mający na celu szeroko pojętą integrację środowisk akademickich.

          Istotą projektu jest wymiana studentów z zaprzyjaźnionych uczelni ekonomicznych. W ciągu czterodniowego wyjazdu odbywają się zajęcia, wykłady, warsztaty, spotkania oraz case studies prowadzone przez studentów, wykładowców, zaprzyjaźnione firmy i media, jak również specjalnie na ten cel zaproszonych gości.

          Osobą odpowiedzialną za realizację projektu jest Członek Prezydium ds. Mobilności Studenckiej – Abigail Hańczyk.