Mateusz Salamon
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wiktoria Walkowiak
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Tomasz Maurek
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wojciech Godlewski
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bartłomiej Kawulok
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach