Forum Uczelni Ekonomicznych to komisja branżowa Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej zrzeszającą Samorządy Studenckie pięciu polskich publicznych uczelni ekonomicznych:

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Naszym celem jest reprezentowanie interesów studentów uczelni ekonomicznych.

Umożliwiamy naszym studentom ogólnopolską integrację i poszerzenie horyzontów poprzez projekty takie jak Mosty Ekonomiczne, Transekonomik czy Test Wiedzy Ekonomicznej. Jako organ sprawujący rolę nadzorczą nad projektami ogólnopolskimi, cieszymy się ich powodzeniem, sprawną realizacją i ciągłym rozwojem.